STEM IN WEST VLAANDEREN

#STEMhelden

Technopolis, VRT en STEM-platform laten kinderen kennismaken met STEM op de werkvloer in nieuwe reeks video’s

- 11 mei 2021 -


Technopolis, VRT en het STEM-platform lanceren vandaag een nieuwe reeks video’s waarin kindreporters naar toonaangevende bedrijven trekken om jonge werknemers met een STEM-job te interviewen. De video’s maken deel uit van de #STEMhelden-campagne die eind vorig jaar werd gelanceerd om kinderen en jongeren uit de derde graad lager onderwijs te laten zien hoe ze met een STEM-diploma kunnen meewerken aan een betere wereld. De nieuwe reeks video’s wordt niet toevallig twee maanden voor het einde van het nieuwe schooljaar gelanceerd, wanneer heel wat kinderen en jongeren een studiekeuze moeten maken die bepalend kan zijn voor hun toekomst. De video’s zijn een handig hulpmiddel voor ouders en leerkrachten die hen willen laten zien welke mogelijkheden een STEM-opleiding hen later op de werkvloer zou kunnen bieden. Alle #STEMhelden-video’s zijn terug te vinden op www.technopolis.be/STEMhelden samen met heel wat handige wegwijzers naar STEM-studierichtingen en -beroepen.
 


Maak kennis met de #STEMhelden
 
In het najaar van 2020 lanceerden Technopolis, VRT en het STEM-platform de #STEMhelden. Kern van de campagne vormt een reeks video’s gemaakt door VRT waarin kindreporters op bedrijfsbezoek gaan en er kennis maken met #STEMhelden, jonge werknemers (zowel vrouwen als mannen) die dagelijks via STEM aan een duurzame wereld bouwen. Ze vertellen rechtuit over hun professionele ervaringen, het traject dat ze hebben afgelegd, hun drijfveren en vooral ook de maatschappelijke relevantie van hun job. Zo wordt een heel positief beeld gecreëerd van wat het betekent om te werken met STEM in een bedrijf.
 
Aan de bestaande reeks van 13 video’s, werden nu nog eens 11 extra video’s toegevoegd. Hierin worden nieuwe sectoren die nog niet eerder aan bod kwamen, zoals de autosector, de bouw- en constructiesector, Defensie en het Rode Kruis belicht. STEMhelden getuigen o.a. over hoe ze robotbreinen ontwikkelen, via drones werven in kaart brengen, zeemijnen onschadelijk maken, cyberaanvallen bestrijden, batterijen in elektrische auto’s monteren, zonnecellen maken en ramen en deuren maken uit gerecycleerd materiaal. Door de getuigenissen wordt eens te meer duidelijk dat geen enkele STEM-job of sector hetzelfde is, maar dat de nood aan STEM-profielen overal even groot is. Voor het eerst komt ook een onderwijsinstelling, VTI Torhout, aan bod als illustratie waarom STEM op school belangrijk is.

Alle video’s uit de  #STEMhelden-reeks hebben een centrale plek gekregen op www.technopolis.be/STEMhelden en worden daarnaast ook actief verspreid door een heel breed netwerk. Enerzijds verspreiden de 3 initiatiefnemers (Technopolis, VRT, STEM-platform), alle deelnemende bedrijven en partners (Brightlab, VDAB, Beroepenhuis, Onderwijskiezer, CLB…) de video’s actief via sociale media en hun eigen communicatiekanalen. Het STEM-platform zorgt op haar beurt voor de actieve verspreiding van de video's naar het onderwijs via allerlei kanalen (mailing, Facebook, leerkrachtenplatformen) en naar ouderverenigingen. Ook werd contact opgenomen met het Archief voor Onderwijs. Doordat alle partijen simultaan binnen hun netwerk de #STEMhelden verspreiden, wordt een heel brede verspreiding van de #STEMhelden-video's gegarandeerd. Dat blijkt ook uit de kijkcijfers van de eerste reeks video's. Deze werden tot nu toe al meer dan 58 000 keer bekeken.

 


De VRT heeft aandacht voor wetenschapseducatie en -communicatie, wil jongeren informeren en ondersteunen in hun opleiding en hen keuzes helpen maken. Storytelling zit in ons DNA. De VRT ondersteunt dus graag deze campagne met het maken van reportages over STEM. Het is zinvol om kinderen te infomeren over de brede waaier aan mogelijkheden met een STEM-opleiding. We zijn ook voortdurend op zoek naar STEM-profielen. De VRT – en bij uitbreiding de hele mediasector – is dus ook een mogelijke toekomstige werkgever voor jonge mensen.

– Fran De Vriese, Expert educatie en mediawijsheid VRTInspireren en op weg helpen
 
De #STEMhelden-campagne richt zich in eerste instantie op onderwijsprofessionals en ouders van kinderen en jongeren uit de derde graad lager onderwijs, die moeten kiezen of ze al dan niet STEM willen studeren in het secundair. 

Voor middelbare scholen kunnen de #STEMhelden-video's dienen als extra hulpmiddel om hun STEM-richtingen te promoten en te concretiseren. Daarnaast kunnen de video’s ook ingezet worden als lesmateriaal en dragen ze bij tot de realisatie van de eindtermen. Voor ouders, die vaak zelf niet goed weten wat een STEM-opleiding of STEM-loopbaan allemaal inhoudt, zijn de video's een handig hulpmiddel om hun kinderen te helpen bij de studie-oriëntatie naar het middelbaar en hen op vroege leeftijd te stimuleren om voor een STEM-opleiding te kiezen, zodat er op termijn meer STEM-profielen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
 
De #STEMhelden-video's zijn laagdrempelige video's gemaakt

>> (vervolg tekst)

om kinderen en jongeren te inspireren en op weg te helpen naar voor hen geschikte STEM-studierichtingen. Bij elke video op www.technopolis.be/STEMhelden staan heel wat handige wegwijzers richting het Beroepenhuis, de Onderwijskiezer, de VDAB en andere STEM-initiatieven zoals Brightlab en de STEM-academies.


Technopolis, VRT en het STEM-platform willen via de #STEMhelden zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken, ook wie tot nu toe nog geen affiniteit met STEM had of ervan uitging dat je een genie moet zijn om met STEM aan de slag te gaan. Verder worden in de reeks bewust profielen met een heel diverse achtergrond, loopbaan, afkomst en gender aan het woord gelaten, opdat álle kijkers zich aan de #STEMhelden zouden kunnen spiegelen. Dat onderscheidt de #STEMhelden-campagne van heel wat andere initiatieven, waarbij de focus primair op het populariseren van STEM ligt. Door heel bewust niet de macho technieker in overal of de alwetende ingenieur met 5 diploma's aan het woord te laten, maar ook jonge vrouwen met ambitie en niet zo stoere binken een podium (of een heldencape) te geven, willen de bedenkers van de #STEMhelden heel duidelijk komaf maken met alle vooroordelen over mensen die een STEM-beroep uitoefenen.

 

Mijn grote droom is dat #STEMhelden de nieuwe rocksterren worden: mensen waar kinderen en jongeren naar opkijken, waarvan ze stiekem fantaseren om later ooit in hun schoenen te staan. Het zijn geen volmaakte virtuozen zoals Mozart of Bach, maar mensen zoals jij en ik die af en toe weleens een noot ernaast zitten, maar uiteindelijk op hun eigen manier hun stempel op de wereld drukken. Net zoals de meeste rocksterren geen virtuozen zijn, zo zijn onze #STEMhelden geen genieën à la Steve Jobs of Elon Musk. Ze hebben opleidingen gevolgd en trajecten afgelegd die niet enkel weggelegd zijn voor de "knapste" koppen en maken af en toe ook weleens fouten, maar uiteindelijk bouwen ze wel mee aan een betere en meer duurzame toekomst. En wie droomt daar niet van? Net doordat ze niet perfect zijn, kunnen ze kinderen en jongeren inspireren om later zelf #STEMheld te worden. We willen een nieuwe trend creëren, waarbij iedereen ervan droomt om later via STEM de wereld te veranderen. Net zoals kinderen en jongeren er nu van dromen om later te voetballen als Lukaku of te zingen als Beyonce.

– Stephane Berghmans, CEO Technopolis

 


Waarom de wereld #STEMhelden nodig heeft
 
In alle sectoren woedt een strijd om STEM-profielen. Die zijn belangrijk om te kunnen innoveren en oplossingen voor de uitdagingen van de 21e eeuw te vinden. Recente studies zoals de Wetenschapsbarometer 2020 (van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid) en de STEM-monitor 2020 (van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid) laten helaas zien dat dat te weinig kinderen, jongeren en ouders beseffen hoe belangrijk STEM-opleidingen en STEM-beroepen zijn voor hun toekomst.
 
De Wetenschapsbarometer toont aan dat slechts 56% van de ouders vindt dat STEM hun kinderen voorbereidt op actuele uitdagingen in de samenleving. Daarnaast kiezen jongens nog steeds vaker voor een STEM-studierichting dan meisjes. Dat blijkt uit de STEM-Monitor 2020. Vooral in TSO en BSO ligt het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen beduidend lager dan het aandeel jongens. 6 op 10 jongeren denkt wel dat STEM essentieel is voor de latere beroepskeuze, hoewel minder dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs aangeeft voldoende achtergrond te hebben om vragen over STEM te kunnen beantwoorden.
 
Gelet op die cijfers en conclusies is de #STEMhelden-campagne vandaag broodnodig. 
 

Iedereen moet de basis van STEM machtig zijn in deze snel veranderende wereld, maar nog belangrijker is dat we vandaag de specialisten, de dromers en visionairen van morgen opleiden. Zodat ze van die de toekomst een mooiere, groener, gezondere, veiligere... kortom fijnere plek kunnen maken. Zodat die STEMmers van morgen trots kunnen zeggen: "Wij hebben het gemaakt!". 

– Michael Verbeeck, stafmedewerker STEM-platformDit is nog maar het begin…
 
Uit de schoot van de #STEMhelden ontsprong Da’s Geniaal, een coalitie met 20 bedrijven en non-profitpartners, die via influencer-challenges op sociale media 10- tot 14-jarigen aanspoort om laagdrempelige experimenten uit te voeren. Da’s Geniaal is lang niet het enige STEM-initiatief dat als doel heeft om kinderen en jongeren warm te maken voor STEM en zal ook niet het laatste zijn. In een ideale wereld vinden kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten feilloos hun weg in dit uitgebreide STEM-landschap, maar de initiatiefnemers van de #STEMhelden-campagne stellen vast dat dat vandaag nog niet het geval is. Ze dromen er dan ook van om op termijn alle onafhankelijke STEM-initiatieven in Vlaanderen te verenigen op het online #STEMhelden-platform, zodat het uitgroeit tot een hub waar alle initiatieven elkaar versterken. Daar zouden niet alleen kinderen en jongeren op terecht kunnen, maar ook volwassenen die in een later stadium beslissen dat ze met STEM aan de slag willen gaan of anderen willen inspireren met STEM.